Finlandia obejmuje prezydencję w Radzie Arktycznej

Podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Rady Arktycznej (Arctic Council ministerial meeting), które miało miejsce w Fairbanks (Alaska) 11 maja br., Finlandia oficjalnie rozpoczęła dwuletni okres prezydencji w Radzie Arktycznej, zastępując Stany Zjednoczone. 

Państwa – Członkowie Rady Arktycznej podejmują przewodniczenie Radzie rotacyjnie, co dwa lata. 

Polska ma status Obserwatora przy Radzie Arktycznej od 1998 roku. 

 

Więcej informacji o fińskiej prezydencji w Radzie Arktycznej: http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/arctic-council/fin-chairmanship 

Informacje na temat struktury i funkcjonowania Rady Arktycznej: http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us

Comments are closed.