Relacja z ASSW 2017

W kongresie Arctic Science Summit Week (ASSW) 2017 w Pradze, który odbył się w dniach 31 marca – 7 kwietnia 2017, uczestniczyło w sumie 708 osób, reprezentujących instytucje z 28 państw.

Clarion Congress Hotel Prague – venue. Foto: Marta Chmielewska

Polska delegacja, licząca 80 osób, znalazła się na drugim miejscu pod względem liczby uczestników, po Stanach Zjednoczonych. Warto zaznaczyć, iż znaczną jej część stanowili młodzi naukowcy.

W 28 naukowych sesjach tematycznych wygłoszono:

  • 267 referatów (w tym 25 wygłoszonych przez reprezentantów z Polski),
  • 222 postery (w tym 42 zaprezentowanych przez Polaków).

Książka abstraktów w wersji pdf dostępna jest na stronie konferencji: http://www.assw2017.eu/files/assw2017-abstract-book.pdf.

W ramach sesji posterowej przeprowadzony został konkurs na najlepszy poster autorstwa młodych naukowców. Kilkoro polskich uczonych weszło w skład jury. Więcej informacji o konkursie: http://apecs.is/news/apecs-news/1766-assw-early-career-poster-award-winners.html.

 

W trakcie ASSW 2017, poza konferencją naukową, odbył się szereg spotkań i warsztatów, w tym:

  • posiedzenie Rady International Arctic Science Committee (IASC Council),
  • spotkania Grup Roboczych International Arctic Science Committee (IASC Working Groups),
  • warsztaty dla młodych naukowców “Inter-disciplinary coordination and multi-stakeholder cooperation through the notion of ‘boundary objects’”, organizowane przez Association of Polar Early Career Scientists (APECS) (http://apecs.is/events/past-event-highlights/event-highlights-2017/assw-2017.html),
  • warsztaty dotyczące projektu Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC) (http://www.mosaicobservatory.org/). 

 

Dr hab. Michał Łuszczuk (pośrodku), delegat Polski do Rady IASC. Foto: archiwum IASC.

W Radzie IASC Polskę reprezentował dr hab. Michał Łuszczuk (UMCS), Sekretarz Naukowy Komitetu Badań Polarnych PAN, który zastąpił ustępującego po ponad 10 latach prof. dr hab. Jacka Janię.
Składamy serdeczne podziękowania Profesorowi Jani za ogromne zaangażowanie w promowanie polskiej nauki polarnej oraz działalność na rzecz międzynarodowej i międzydyscyplinarnej współpracy uczonych. Doktorowi Łuszczukowi życzymy powodzenia!

Prof. Jacek Jania, Przewodniczący Centrum Studiów Polarnych oraz dr Susan Barr, Prezydent IASC, podpisują porozumienie o współpracy. Foto: archiwum IASC.

 

W trakcie posiedzenia Rady IASC podpisane zostało porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) pomiędzy Centrum Studiów Polarnych oraz Komitetem Badań Polarnych PAN a IASC. Porozumienie przedłuża funkcjonowanie polskiej sekcji Sekretariatu IASC do końca roku 2018.

 

Zadaniem polskiej sekcji Sekretariatu IASC jest koordynowanie Programu Stypendialnego IASC (IASC Fellowship Program) oraz innych form wspierania młodych naukowców. Więcej informacji na temat udziału stypendystów IASC w ASSW 2017 na stronie: http://www.polarknow.us.edu.pl/iasc/. Szczegółowe informacje o IASC Fellowship Program: http://iasc.info/capacity-building/fellowship.

Rada IASC. Foto: archiwum IASC.

 

 

W przyszłym roku ASSW odbędzie się w Davos (Szwajcaria), w ramach wspólnej konferencji SCAR i IASC POLAR 2018 (http://www.polar2018.org/). 


Polska reprezentacja na ASSW 2017. Foto: P. Łepkowski

Comments are closed.