Raporty – działalność Polskiego Konsorcjum Polarnego:

Logo:

Prezentacja o Polskim Konsorcjum Polarnym:

  • wersja angielska (*.pdf)

Ulotka informacyjna:

Plakat: