Narodowy Program Badań Polarnych

Komitet Badań Polarnych PAN i Polskie Konsorcjum Polarne jako reprezentanci środowiska polskich naukowców pracujących w obszarach polarnych zgodnie uznały, że istnieje potrzeba stworzenia jednolitego Narodowego Programu Badań Polarnych na następną dekadę. 


Pracę nad Narodowym Programem Badań Polarnych koordynuje Zespół Roboczy pod przewodnictwem prof. Jana Marcina Węsławskiego.

 • DO dnia 27 listopada trwała otwarta dyskusja nad kształtem Programu (zapis dyskusji dostępny poniżej).
 • Dnia 2 grudnia 2015 w Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie odbyło się otwarte spotkanieworkshop dotyczący Programu, w którym wzięli udział członkowie Zespołu Roboczego, Komitetu Badań Polarnych PAN, Rady PKPol, a także inne osoby zainteresowane Programem. W trakcie spotkania ustalone zostały główne cele Programu, a także zakres i ramy czasowe dalszych działań. 
 • Obecnie trwają konsultacje merytoryczne w Zespołach Problemowych Komitetu Badań Polarnych PAN, których pierwszym efektem będą zestawienia priorytetowych dla Programu obszarów badawczych.

Uwagi wstępne do nowego Polskiego Programu Badań Polarnych – prof. Jan Marcin Węsławski (pdf)

Komentarze i sugestie przed workshopem 2 grudnia 2015:

 • stan z dnia 20 lipca 2015 (pdf)
 • 20 lipca – 8 września 2015 (pdf)
 • 2 października 2015 (pdf)
 • 3 października 2015 (pdf)
 • 12 października 2015 (pdf)
 • 17 października 2015 (pdf)
 • 29 października 2015 (pdf)
 • 14 listopada 2015 (pdf)

14 stycznia 2016 – sugestia Przewodniczącego prof. Jana Marcina Węsławskiego (pdf)

Przewodniczący:

prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN

Doświadczeni Mentorzy:

prof. dr hab. Andrzej Gaździcki, Instytut Paleobiologii PAN
prof. dr hab. Jacek Siciński, Uniwersytet Łódzki

Członkowie:

dr Andrzej Araźny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Agata Buchwał, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Mariusz Grabiec, Uniwersytet Śląski
mgr Katarzyna Kozak, Politechnika Gdańska
dr Piotr Kukliński, Instytut Oceanologii PAN
dr Maja Lisowska, Polskie Konsorcjum Polarne / Centrum Studiów Polarnych, Uniwersytet Śląski
dr Bartłomiej Luks, Instytut Geofizyki PAN
dr Michał Łuszczuk, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Wojciech Majewski, prof. IP PAN, Instytut Paleobiologii PAN
dr Anna Panasiuk-Chodnicka, Uniwersytet Gdański
dr Mateusz Strzelecki, Uniwersytet Wrocławski
dr Agnieszka Wasiłowska, Uniwersytet Warszawski