ZARZĄD PKPol:

Przewodnicząca: mgr Agnieszka Kruszewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)
Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)
Zastępca Przewodniczącego: prof. UG dr hab. Leszek Łęczyński (Uniwersytet Gdański)

Oficer Łącznikowy: Uniwersytet Śląski-Polskie Konsorcjum Polarne: prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski)

 

DELEGACI DO RADY PKPol:

Uniwersytet Śląski: prof. dr hab. Jacek Jania, dr Mariusz Grabiec
Uniwersytet Jagielloński: prof. dr hab. Wiesław Ziaja, dr hab. Piotr Köhler
Uniwersytet Adama Mickiewicza: prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz, dr Witold Szczuciński
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej: dr hab. Piotr Zagórski, dr Michał Łuszczuk
Uniwersytet Gdański: dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG
Uniwersytet Jana Kochanowskiego: prof. dr hab. Ryszard Czarny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika: prof. dr hab. Rajmund Przybylak, dr hab. Ireneusz Sobota
Uniwersytet Wrocławski: prof. dr hab. Krzysztof Migała, prof. dr hab. Bronisław Wojtuń
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk: prof. dr hab. Marek Lewandowski, mgr Krzysztof Otto
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk: prof. dr hab. Waldemar Walczowski, dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Akademia Morska w Gdyni: prof. AM dr inż. kpt. ż.w. Henryk Śniegocki
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy: prof. dr hab. Jerzy Nawrocki, dr Szymon Ostrowski
Politechnika Gdańska: prof. PG dr hab. inż. Żaneta Polkowska, dr Katarzyna Jankowska
Uniwersytet Łódzki: prof. dr hab. Jacek Siciński,  dr Krzysztof Pabis
Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk: mgr Agnieszka Kruszewska, dr hab. Robert Bialik
Politechnika Warszawska: prof. PW, dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW dr hab. inż. Paweł Bylina 
Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk: prof. dr hab. Wojciech Majewski